Narzędzia osobiste
Info
Zapisano zmiany.

REDAKCJA: Zgłoszenie autoryzacyjne do umowy serwisowej

Zaloguj się jeśli posiadasz aktywne konto
lub podaj swoje dane przed nowym zgłoszeniem.

Prosimy o wprowadzenie dokładnych danych dotyczących Zgłaszającego oraz o podanie w polu treści odpowiednich informacji. Po ich sprawdzeniu możliwe będzie opcjonalne dołączenie dowolnego pliku uzupełniającego te informacje (szczególnie istotne dla zapytań o radę lub ofertę).

Wprowadzone informacje będą podstawą do udzielenia odpowiedzi i/lub autoryzacji do skorzystania z interaktywnych opcji serwisu (DIALOG & DANE). Informacje zwrotne (odpowiedź i/lub LOGIN/HASŁO) przekażemy możliwie najszybciej wskazaną jako preferowana drogą.


Dane firmy
Dane Zgłaszającego

Komunikacja
Prosimy o przeczytanie KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Rezygnuj

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane. Wymagane jest również podanie przynajmniej jednego numeru telefonu, wraz z jego rodzajem.

Kontakt
SOLIDEX
ul. Sosnowiecka 75
31-345 Kraków
tel. 012 638 04 80
fax 012 638 04 70
solidex@solidex.com.pl